Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Välkommen till ditt nya utrymme!

Utrymmen i Confluence är idealiska för att dela med sig av innehåll och nyheter till ditt team. Detta är din hemsida. För närvarande visas de senaste händelserna i utrymmet, men du kan ställa in den här sidan hur du vill.

Slutför dessa uppgifter för att komma igång

  • Redigera den här hemsidan - Klicka på Redigera uppe till höger på den här skärmen för att ställa in ditt utrymmes hemsida
  • Skapa din första sida - Klicka på knappen Skapa i sidhuvudet för att komma igång
  • Helt nytt utrymme - Klicka på Konfigurera sidopanel i vänstra listen för att uppdatera utrymmesinformation och logotyp
  • Ställ in tillstånd - Klicka på Verktyg för utrymmet på vänstra sidopanelen för att uppdatera tillstånden och ge andra tillgång till sidan

 

Medarbetare på utrymmet

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":1146996}

 

  • No labels